Jdi na obsah Jdi na menu
 


Souhrn

Tento článek obsahuje seznam klávesových zkratek, které je možné používat v systému Windows.

Kombinace kláves systému Windows

F1: Nápověda
CTRL+ESC: Otevře nabídku Start .
ALT+TABULÁTOR: Přepne mezi programy.
ALT+F4: Ukončí program.
SHIFT+DELETE: Trvale odstraní položku.

Kombinace kláves programů pro systém Windows

CTRL+C: Kopírovat
CTRL+X: Vyjmout
CTRL+V: Vložit
CTRL+Z: Zpět
CTRL+B: Tučné písmo
CTRL+U: Podtržené písmo
CTRL+I: Kurzíva

Kombinace klepnutí na tlačítko myši a stisknutí klávesy pro objekty prostředí

SHIFT+klepnutí na pravé tlačítko myši: Zobrazí místní nabídku obsahující alternativní příkazy.
SHIFT+poklepání: Spustí další výchozí příkaz (druhá položka nabídky).
ALT+poklepání: Zobrazí vlastnosti.
SHIFT+DELETE: Okamžitě odstraní položku bez přesunutí do Koše.

Obecné klávesové příkazy

F1: Spustí nápovědu systému Windows.
F10: Aktivuje možnosti panelu nabídek.
SHIFT+F10 Otevře místní nabídku vybraného objektu (stejné jako klepnutí na objekt pravým tlačítkem myši).
CTRL+ESC: Otevře nabídku Start (pomocí šipkových kláves je poté možné vybrat položku).
CTRL+ESC nebo ESC: Vybere tlačítko Start (stisknutím klávesy Tabulátor je poté možné vybrat panel úloh, kombinací SHIFT+F10 je možné otevřít kontextovou místní nabídku).
ALT+ŠIPKA DOLŮ: Otevře rozevírací seznam.
ALT+TABULÁTOR: Přepne do jiného spuštěného programu (podržením klávesy ALT a stisknutím klávesy TABULÁTOR je možné zobrazit okno pro přepínání úloh).
SHIFT: Stisknutím a podržením klávesy SHIFT při vkládání disku CD-ROM do jednotky je možné vynechat automatické spuštění obsahu disku.
ALT+SPACE: Zobrazí systémovou nabídku aktivního okna (v systémové nabídce je možné obnovit, přesunout, změnit velikost, minimalizovat, maximalizovat a zavřít dané okno).
ALT+- (ALT+pomlčka): Zobrazí systémovou nabídku podřízeného okna aplikace podporující rozhraní MDI (Multiple Document Interface, Rozhraní podporující otevření více dokumentů v jedné aplikaci). V otevřené systémové nabídce je možné obnovit, přesunout, změnit velikost, minimalizovat, maximalizovat a zavřít dané podřízené okno.
CTRL+TABULÁTOR: Přepne do dalšího podřízeného okna aplikace podporující rozhraní MDI.
ALT+ podtržené písmeno v nabídce : Otevře nabídku.
ALT+F4: Zavře aktuální okno.
CTRL+F4: Zavře aktuální okno aplikace podporující rozhraní MDI.
ALT+F6: Přepíná mezi okny v rámci jednoho programu (například při otevření okna Najít v programu Poznámkový blok přepne kombinace ALT+F6 mezi dialogem Najít a hlavním oknem programu Poznámkový blok).

Klávesové zkratky objektů rozhraní a obecné klávesové zkratky programu Průzkumník Windows

Pro vybraný objekt:
F2: Přejmenovat objekt
F3: Najít všechny soubory
CTRL+X: Vyjmout
CTRL+C: Kopírovat
CTRL+V: Vložit
SHIFT+DELETE: Okamžitě odstraní vybranou položku bez přesunutí do Koše.
ALT+ENTER: Zobrazí vlastnosti vybrané položky.

Zkopírování souboru

Stiskněte a pozdržte klávesu CTRL a přetáhněte požadovaný soubor do jiné složky.

Vytvoření zástupce

Stiskněte a pozdržte kombinaci kláves CTRL+SHIFT a přetáhněte požadovaný soubor na plochu nebo do požadované složky.

Klávesové zkratky pro obecné operace se složkami

F4: Otevře seznam Přejít do jiné složky a přesune na požadovanou položku v seznamu (pokud je v programu Průzkumník Windows aktivní panel nástrojů).
F5: Aktualizuje aktuální okno.
F6: Přesune se mezi podokny programu Průzkumník Windows.
CTRL+G: Otevře dialog Přejít do složky (pouze v programu Průzkumník Windows systému Windows 95).
CTRL+Z: Vrátí zpět poslední příkaz.
CTRL+A: Vybere všechny položky v aktuálním okně.
BACKSPACE: Přepne do nadřazené složky.
SHIFT+klepnutí+tlačítko Zavřít : V případě složky zavře aktuální složku a všechny nadřazené složky.

Operace ve stromové struktuře v programu Průzkumník Windows

* na numerické klávesnici: Rozbalí všechny složky pod aktuálně vybranou složkou.
+ na numerické klávesnici: Rozbalí aktuálně vybranou složku.
- na numerické klávesnici: Sbalí aktuálně vybranou složku.
ŠIPKA DOPRAVA: Rozbalí aktuálně vybranou složku, pokud ještě není rozbalená. Jinak přejde na první podřízenou položku.
ŠIPKA DOLEVA: Sbalí aktuálně vybranou složku, pokud je rozbalená. Jinak přejde na nadřazenou položku.

Operace s vlastnostmi

CTRL+TABULÁTOR/CTRL+SHIFT+TABULÁTOR: Přechází mezi kartami vlastností.

Zástupci funkcí usnadnění

Pětinásobné stisknutí klávesy SHIFT: Zapne či vypne funkci Jedním prstem.
Stisknutí a podržení pravé klávesy SHIFT na osm sekund: Zapne či vypne funkci Filtrování kláves.
Stisknutí a podržení pravé klávesy NUM LOCK na osm sekund: Zapne či vypne funkci Ozvučení kláves.
LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+NUM LOCK: Zapne či vypne funkci Myš klávesnicí.
LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+PRINT SCREEN: Zapne či vypne vysoký kontrast.

Klávesy na klávesnici Microsoft Natural Keyboard

Logo Windows: Nabídka Start
Logo Windows+R: Dialog Spustit
Logo Windows+M: Minimalizovat vše
SHIFT+Logo Windows+M: Vrátit zpět příkaz minimalizovat vše
Logo Windows+F1: Nápověda
Logo Windows+E: Průzkumník Windows
Logo Windows+F: Najít soubory či složky
Logo Windows+D: Minimalizovat všechna otevřená okna a zobrazit plochu
CTRL+Logo Windows+F: Najít počítač
CTRL+Logo Windows+TABULÁTOR: Přesune fokus z tlačítka Start na panel Snadné spuštění a poté na hlavní panel (pomocí kláves ŠIPKA DOPRAVA a ŠIPKA DOLEVA je možné přecházet mezi položkami na panelu Snadné spuštění či hlavním panelu).
Logo Windows+TABULÁTOR: Přechází mezi tlačítky na hlavním panelu.
Logo Windows+Break: Dialog Systém - vlastnosti
Klávesa Aplikace: Zobrazí místní nabídku vybrané položky.

Klávesnice Microsoft Natural Keyboard a software IntelliType

Logo Windows+L: Odhlásí uživatele od systému Windows.
Logo Windows+P: Spustí Správce tisku.
Logo Windows+C: Otevře Ovládací panely.
Logo Windows+V: Otevře schránku.
Logo Windows+K: Otevře dialg Klávesnice - vlastnosti .
Logo Windows+I: Otevře dialg Myš - vlastnosti .
Logo Windows+A: Otevře možnosti funkcí usnadnění (pokud jsou nainstalovány).
Logo Windows+MEZERNÍK: Zobrazí seznam klávesových zkratek ovladače Microsoft IntelliType.
Logo Windows+S: Zapne či vypne funkci CAPS LOCK.

Klávesové příkazy dialogových oken

TABULÁTOR: Přejde na další ovládací prvek v dialogu.
SHIFT+TABULÁTOR: Přejde na předchozí ovládací prvek v dialogu.
MEZERNÍK: Pokud je aktuální ovládací prvek tlačítko, klepne na ně. Pokud je aktuální ovládací prvek zaškrtávací políčko, zaškrtne jej nebo zruší jeho zaškrtnutí. Pokud je aktuální ovládací prvek přepínač, vybere jej.
ENTER: Stejný výsledek jako klepnutí na aktivní tlačítko (tlačítko se zvýrazněným okrajem)
ESC: Stejný výsledek jako klepnutí na tlačítko Storno
ALT+ podtržené písmeno položky v dialogu : Přejde na odpovídající polo
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář